תקנון האתר ומדיניות פרטיות

היקף האחריות

אחריות החברה הנה לתיקון ו/או החלפה, על פי שיקול דעת החברה, של תקלה ו/או פגם במוצר הנרכש אשר הנם מחמת רשלנות של היצרן ו/או החברה. 

התיקון ו/או ההחלפה יבוצעו בתוך תקופה אשר לא תעלה על 10 ימי עסקים ממועד מסירת המוצר לתחנת השירות הנמצאת בראשון לציון.

מסכים, דיסקים קשיחים ומחשבים ניידים חייבים להיות ארוזים באריזה קשיחה.

כל מוצר הנמסר לתיקון/זיכוי חייב להיות מלווה בתעודת משלוח/חשבונית מס ופירוט תקלה מפורט.

תוקף אחריות החברה הנה בכפוף להצגת תעודת ניפוק וחשבונית הרכישה של המוצר בעת מסירת המוצר בתחנת השירות.

למעט ביחס לתיקון מוצר,או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה, את הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או בגין הפסד כספי כלשהו ולא תשא בכל אחריות אחרת למעט כמפורט בתנאים האלו, בין מפורשת ובין משתמעת.

פריטים עם אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים: בשנה הראשונה אחריות מלאה. בשנה השנייה והשלישית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליף למוצר תקין שווה ערך בלבד או תיתן זיכוי כספי (בשנה השנייה 70% ובשנה השלישית 40% מערך המוצר) או בהתאם לתנאי האחריות הנהוגים אצל היצרן בארץ או בחו"ל.

אחריות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאחר.

סייגים לאחריות

המוצר/ים אשר רכשתם סגורים על ידי מדבקות/מספר סידורי בצידו האחורי. חוסר או הסרת המדבקות או קריעתן תגרום לפקיעת האחריות למוצר.

אחריות החברה לא תחול מקום בו המוצר ניזוק מרשלנות ו/או זדון, הזנחה, שימוש בלתי נכון ו/או שלא על פי הוראות ההפעלה, חבלה, נפילה, שבר במוצר ו/או באחד ממרכיביו החיצוניים ו/או הפנימיים מכל סיבה שהיא, רטיבות, הצפה, ליקויים באספקת חשמל (נפילת ו/או קפיצת מתח), בקרה בלתי נאותה של טמפרטורה ו/או לחות, נזק כתוצאה מגורם חיצוני ו/או כוח עליון לרבות תאונה, שריפה, פגיעת ברק או מתח גבוה, בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.

אחריות החברה לא תחול מקום בו נעשה ניסיון לתיקון הפגם ו/או לפתיחת המוצר על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך מטעם החברה ובאישורה.

אחריות החברה לא תחול מקום בו הפגם נגרם כתוצאה מטיפול במוצר בחומר לא מתאים ו/או חומרים כימיים.

החברה לא תשא בכל אחריות בכל הקשור לאובדן נתונים מכל סיבה שהיא. מומלץ לגבות נתונים לפני מסירת המוצר לתיקון.

אין אחריות על מקלדות, עכברים, מאווררים ורמקולים למעט תקינותם במועד המכירה.

האחריות אינה כוללת תוכנות המותקנות במוצר ככל שמותקנות, מערכת הפעלה, תוכנה שסופקה עם המוצר או מותקנת בציוד המתחבר אליו, או כל ציוד קצה.

מסכי מחשב מסוג LCD בעלי Pixel פגום יוחלפו עד 30 יום מתאריך הרכישה. רק מסכים עם 4 פיקסלים פגומים ויותר יוחלפו לאורך כל תקופת האחריות.

מוצר שייבדק ויימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי או שהתקלה נובעת מתוכנה או מערכת הפעלה לא תקינות יחויב בדמי בדיקה הנהוגים בחברה.

ניתן להחזיר מוצר שנרכש תוך 7 ימי עסקים באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו שימוש כלשהו!

מקום ואופן מתן האחריות

השירות למוצרים תחת אחריות בהתאם לתנאי תעודה זו יינתן בתחנת השירות של החברה בימים א' עד ה' בין השעות 11:00-15:00. הובלת המוצר לתחנת השירות וממנה ייעשה על ידי הלקוח ובאחריותו ולחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עלות מכל סוג שהוא אשר ייגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה מהובלת המוצר לתחנת השירות וממנה. לשאלות בנושא שירות והחלפת מוצרים ניתן לפנות למחסן החלפות בטלפון 054-993-8861  בשעות הפעילות .

תנאי אספקת מוצרים

מפעילת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, בהתאם למפורט בלשונית “משלוחים” באתר ובהתאם לתנאי השימוש של האתר. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

להלן פירוט תנאי האספקה:

משלוח עד הבית  – 2-21 ימי עסקים כפי שמפורט בעמוד המוצר.

אפשרות איסוף עצמי – במהלך רכישת המוצר באפשרותך לסמן כי ברצונך לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי. ניתן לאסוף את ההזמנה מיד אחרי קבלת חשבונית העסקה במייל חוזר יש לאסוף את המוצר תוך 14 ימי עסקים מזמן ביצוע העסקה.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה 12:00, מניין ימי העסקים יחל לגביה רק ביום העבודה הבא.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

במידה ויהיה צורך, השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם הגעתו. אנו ממליצים להיות זמינים לאחר ביצוע הזמנת המוצר באתר. ככל וחברת השליחויות אינה מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך מפעילת האתר תיידע אותך.

למפעילת האתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח. ככל ועדיין תהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע בדרך של איסוף עצמי, כמפורט לעיל.

דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מפעילת האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או

ביטול עסקה

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו. הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.

הינך רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי רכישת המוצר, לפי המאוחר מבניהם.

עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

טובין פסידים;

שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

“מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ביטול העסקה יעשה טלפונית 054-993-8861  מול נציג האתר  ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני assor16@gmail.com. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא במייל חוזר המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: “הודעת אישור ביטול העסקה”). עליך לצרף להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.

אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון החברה כי המוצר אכן פגום או אינו מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר לחברה ויימצא ע”י החברה כי המוצר הינו תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, מפעילת האתר תחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, אך רשאית לגבות דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. בנוסף הלקוח יישא בעלויות דמי משלוח כפולים, כלומר גם בגין דמי המשלוח בהחזרת המוצר. הביטול כפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ולהחזרתו על חשבון הרוכש, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל נזק שייגרם למוצר במהלך שילוחו לחברה יהיה באחריותך בלבד.

החזר כספי – חשוב לדעת!

ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.

מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לחברה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו)

למוצר חדש ושלא נעשה בו כל שימוש עד 14 יום מתאריך הקניה. לגבי מוצר שנפתח. ג.ע מחשבים שומרת לעצמה את הזכות להחליט.

וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

מדיניות פרטיות

רכישה באתר טעונה הרשמה במסגרתה תידרש למסור מידע אישי כגון שמך כתובתך ופרטי התקשרות נוספים. בנוסף, במסגרת ביצוע הרכישה תידרש למסור מידע נוסף לצרוך ביצוע הרכישה. למעט פרטי כרטיס האשראי, פרטיו האישיים של הגולש יישמרו במאגרי המידע של המפעילה. המפעילה לא תעביר פרטיו האישיים של הגולש ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של הגולש, זולת לספקי שירות במידת הצורך ולביצוע תשלום בגין הזמנתו.
עצם הרישום לאתר מהווה אישור למפעילה לאסוף את הפרטים הללו ולהעבירם לצדדים שלישיים, ככל שתידרש העברת מידע זו וזאת רק לצורך השלמת ההזמנה, כגון העברת הפרטים לחברת משלוחים בע”מ לצורך אספקת המוצר וכד’. בנוסף, בעצם רישומך לאתר המפעילה הנך מצהיר כי הנך האחראי הבלעדי למידע זה ומסירתו וכי מידע זה הנו נכון ומדויק.
כמו כן, באתר ישנה אפשרות להירשם ולבחור שם משתמש וסיסמה פרטית אשר תלווה את הגולש הספציפי בכל ביצוע הרכישות באתר. פרטים אלו הינם אישים ונודעו לצורך שימושו האישי של הגולש בלבד. ככל שתבחר למוסרם לאחרים הינך מסיר אחריות מכל מין וסוג לפגיעה בפרטיות מהמפעילה שתסבור שבמקרה זה מי שקיבל פרטים אלו רשאי לכך, על כל המשמע מכך.
למרות האמור לעיל, המפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש ולהעביר את פרטיו האישיים של הגולש במקרה בו ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או הפוגעים באתר או במפעילה, לצורך נקיטת הליכים משפטיים.
לשיפור השירות וחווית הגלישה המפעילה עושה שימוש בקבצי מידע מסוג קוקיס (cookies). אם אינך מעוניין לקבלם או להפעילם, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
בנוסף תהא המפעילה רשאית לנתח את המידע מבחינה סטטיסטית ומסירתו לגורמים כאלו לצורך קבלת מידע רלוונטי הדרוש לשפר את פעילות האתר והמוצרים המוצעים בו, במקרה שנתונים אלו יימסרו הרי שהם יהיו אנונימיים, כאמור, לצורך ניתוח סטטיסטי.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

Shopping Cart
גלילה למעלה
דילוג לתוכן